Päivän Tunnussana 2020 (pieni)

Hinta: 6,50 e
Lue lisää »

Tervetuloa Ilomantsin Helluntaiseurakunnan kotisivuille!


RUKOUKSESTA


Uskon, että Jumalaa eniten miellyttävä rukous on hyvin yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se on niin yksinkertainen, että pieni lapsikin voi rukoilla Jumalan mielen mukaisesti.

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan"(Luuk.11:1). He eivät olisi pyytäneet tätä, elleivät olisi halunneet oppia. Luultavasti useimmat tätä sanomaa lukevat olisivat todella mielissään, jos pystyisivät olemaan uskollisia rukoilijoita. He vain eivät tiedä miten. He eivät ymmärrä rukouksen tarkoitusta. Ennen kuin he tajuavat tämän elintärkeän asian, he eivät koskaan saavuta täysipainoista, merkityksellistä rukouselämää.

Monet rukoilevat vain velvollisuuden tunnosta. He ajattelevat rukouksen olevan jotakin, mitä heidän ”pitäisi” tehdä. Toiset taas rukoilevat vain, jos heitä kohtaa jokin onnettomuus tai he joutuvat kriisiin. He eivät rukoile enää sen jälkeen ennen kuin kohtaavat seuraavan koettelemuksen.

Rukous ei ole vain meidän hyväksemme, vaan Jumalamme mielihyväksi! Meidän ei tule vain rukoilla niiden asioiden puolesta, joita tarvitsemme, vaan kysyä, mitä hän tahtoo. Jos nämä kaksi asiaa eivät kulje käsi kädessä, meillä ei ole perustaa, jolle voisimme rakentaa rukouselämämme. Kun etsimme Herralta vapautusta ja apua, hän haluaa meidän seuraamme, läheisyyttä ja seurustelua.

”Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte”(Matt.6:25).

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä…"(Matt.6:33- 34).

”Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan”(Matt.6:8).

Jumala sanoo meille: ”Kun tulette minun läsnäolooni, keskittäkää huomionne minun seuraani, jotta oppisitte tuntemaan minut. Älkää keskittykö aineellisiin asioihin. Minä kyllä tiedän teidän tarpeenne, niin ettei teidän edes tarvitse pyytää. Minä huolehdin niistä kaikista. Etsikään vain minua.”

Iloitse Jumalastasi, sillä Hän on ilon ja rauhan lähteemme. Hän on kaikkemme.David WilkersonUSKOONTULON AAKKOSET:

A Tunnustat tarvitsevasi Jeesusta

Kukaan ei tule Taivaallisen Isän luo kuin Jeesuksen kautta. Hän kuoli sovittaakseen syntimme. Hän nousi kuolleista ja elää ollakseen sinun Vapahtajasi.

B Tunnustat rikkomuksesi Jumalalle

Jokainen ihminen on rikkonut Jumalaa vastaan. Voimme pelotta tunnustaa virheemme Herralle, sillä Jeesus on syntisten ystävä. Voit rukoilla vaikka seuraavin sanoin:" Rakas Jeesus, tiedän että olen rikkonut Sinua vastaan ja tehnyt syntiä. Uskon, että olet kuollut minun puolestani ja että olet sovittanut syntini. Tahdon antaa koko elämäni sinun hallintaasi ja pyydän syntejäni anteeksi niitä katuen. Ole minun Herrani ja Vapahtajani."

C Kun uskot Jeesukseen, pelastut

Uskoontulo ei ole tunteen, vaan uskon asia. Raamattu sanoo:" Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämmestäsi uskot, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, olet pelastuva." Room. 10:9

D Tutustu Raamattuun ja toisiin uskoviin

Lue Raamattua päivittäin ja opettele henkilökohtaisesti tuntemaan, millainen Jeesus todella on, mitä Hän sanoo ja mikä on Hänen tahtonsa. Etsi uskovia ystäviä, joitten kanssa voit jakaa löytösi. Jumalan tahto on, että löydät itsellesi hengellisen kodin, jossa voit kasvaa ja vahvistua hengellisesti.


-OLET TERVETULLUT KAIKKIIN TILAISUUKSIIMME-